Voor de werkgever

Gemiddeld is een werknemer meer dan 100 dagen niet of niet volledig inzetbaar als diens partner of dierbare komt te overlijden. Naast het enorme verdriet en rouwproces komt dit mede door de grote brei aan taken die komen op de schouders van jouw werkemer. We zien regelmatig dat het onbekende terrein van erfrecht, de belasting, banken, verzekeraars en administratie – los nog van familiaire uitdagingen - zorgt voor een periode van afwezigheid.

Als werkgever kunt u de werknemer ondersteunen door de nalatenschap voor te bereiden en na overlijden door een executeur te laten afhandelen.

Door deze voorbereiding wordt nu bij leven duidelijk wat de juridische en fiscale gevolgen zijn en kan tijdig worden bijgestuurd. Op het moment van overlijden kan eenvoudig het digitale nalatenschapsdossier worden geopend en ontzorgt de executeur jouw werknemer. Door het wegnemen van onduidelijkheid en eerder genoemde taken op het terrein van belasting, banken, verzekeraars en administratie kan de werknemer zicht richten op rouwverwerking en terugkeer naar het werk. Dit heeft absoluut positieve gevolgen op de inzetbaarheid van uw werknemers. Naast dat u zich ook laat kenmerken als een betrokken werkgever die het beste voor heeft met zijn grootste kapitaal: werknemers.

Zodra een medewerker zich bij ons aanmeld gaan wij een intakegesprek plannen. In dit intakegesprek gaan we de persoonlijke situatie juridisch en fiscaal uittekenen. In een vervolggesprek presenteren we de huidige situatie en geven we tips voor verbetering. De medewerker ondersteunen we indien aanpassingen gewenst zijn. Denk aan het vastleggen van uitvaartwensen, wensen in het geval van dementie of met betrekking tot voogdij. Dit alles leggen we vast in een Indien een wijziging middels testament vereist is zorgen we ervoor dat uw medewerker met een juist en volledig opgemaakte akte zijn weg naar de notaris kan maken om daar de akte te laten passeren.

Alle afspraken en wensen leggen dit vast in een uniek digitaal nalatenschapsdossier waar de medewerker zijn gehele leven zelf toegang toe heeft. Uiteraard voldoet dit aan de strenge privacy- en beveiligingseisen. En wijzigt de persoonlijke situatie of de wet en regelgeving? Dan passen het dossier samen met uw werknemer aan. Zo is iedere levensfase goed voorbereid.
 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met .