Samenleven

Na overlijden worden jouw bezittingen en schulden verdeeld onder jouw erfgenamen.

Heb je een testament gemaakt dan heb je zelf jouw erfgenamen gekozen.
Indien je geen testament maakt, bepaalt de wet wie jouw erfgenaam is.
 

Erfgenamen volgens de wet
Volgens de wet zijn familieleden de erfgenamen. De wet heeft deze familieleden in vier groepen verdeeld:
1. Partner, kinderen en/of hun afstammelingen.
2. Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen.
3. Grootouders met hun afstammelingen.
4. Overgrootouders met hun afstammelingen.
Deze groepen volgen elkaar op.
 

Let op!
Onder partner wordt hier verstaan de partner waarmee je bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Dus niet een samenwonende partner.

 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met .